Standard

NS 3961:2024

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet angir krav og retningslinjer for prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av talevarslingsanlegg benyttet som alarmorgan NS 3961 supplerer NS 3960 Brannalarmanlegg — Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold og skal ses i sammenheng med bestemmelser om talevarslingsanlegg nedfelt i NS 3960.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.220.20
  • National Committee SN/K 11

Produktrelasjon

Produkt livssyklus