Standard

NS 3431:1994

Tilbaketrukket

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der én part (totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den annen part (byggherren). Avtalen kan gjelde et helt eller deler av et bygg eller anlegg. Standarden gjelder tilsvarende i kontraktsforhold hvor én part (underentreprenøren) påtar seg en del av prosjekteringen og utførelsen av et bygg eller anleggsarbeid som totalentreprenøren har påtatt seg. Bestemmelsene i standarden angående byggherren gjelder da for totalentreprenøren, mens bestemmelsene angående totalentreprenøren gjelder for underentreprenøren

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.20
  • National Committee SN/K 168

Produktrelasjon

Produkt livssyklus